ברוכים הבאים למערכת סימולטור מקוון

הורה יקר,
אנא הזן את הכיתות בהן ילמדו ילדך בשנת הלימודים הבאה (תשפ"ה) עבורם הנך מעוניין לבצע את החישוב. ניתן להוסיף/להסיר ילד/ה ולבצע את הסימולציה מספר פעמים.

ניתן להציג את תשלומי שכר הלימוד העתידי תוך התחשבות באופציה של דחיית תשלומים שכר לימוד מכיתות ז' עד ח' לכיתות ט' עד יב'.
זאת על ידי סימון/הורדת סימון ה- בריבוע של "שכר לימוד נדחה"

תלמיד פנימייה צבאית

חישוב שכר לימוד עבור ילדיי:

כיתה בשנת הלימודים הבאה – תשפ"ה בטל בחירה

שכר לימוד נדחה

הנהלת בית הספר תפעל לשמור על יציבות תעריפי שכר הלימוד, ככל שהדבר תלוי בה. ככל הידוע לנו כעת, צפויה יציבות כזו בתעריף (למעט הצמדה כמפורט מטה),
לפחות במסגרת הסכמי השכר העדכניים בין הממשלה לארגוני המורים, שתוקפם הוא עד שנה"ל תשפ"ח (ספטמבר 2027).

בצד זה, ייתכנו שינויים חיצוניים כגון שינויים בהסכמי שכר המורים הארצי אשר יאלצו את הנהלת בית הספר להעלות את תעריפי שכר הלימוד.
שינויים עתידיים הכרוכים בעליית המחירים, ישפיעו על תעריפים שכר הלימוד לכל היותר בצורה הבאה:
75% מתעריף שכר הלימוד צמוד לשינויים בשכר המורים ו- 25% מתעריף שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן.

* תעריפי שכר הלימוד המוצגים בסימולטור הינם נומינלים (ללא הצמדה) וכוללים את ההנחות המשפחתיות הידועות.

שכר לימוד נטו
.