ברוכים הבאים למערכת סימולטור מקוון

הורה יקר,
אנא הזן את הכיתות בהן ילמדו ילדך בשנת הלימודים הבאה (תשפ"ד) עבורם הנך מעוניין לבצע את החישוב. ניתן להוסיף/להסיר ילד/ה ולבצע את הסימולציה מספר פעמים.

ניתן להציג את תשלומי שכר הלימוד העתידי תוך התחשבות באופציה של דחיית תשלומים שכר לימוד מכיתות ז' עד ח' לכיתות ט' עד יב'.
זאת על ידי סימון/הורדת סימון ה- בריבוע של "שכר לימוד נדחה"

תלמיד פנימייה צבאית

חישוב שכר לימוד עבור ילדיי:

כיתה בשנת הלימודים הבאה – תשפ"ד בטל בחירה

שכר לימוד נדחה

הנהלת בית הספר תעשה כל שביכולתה לשמור על יציבות התעריפים ככל שהדבר תלוי בה. בצד זה, ייתכנו שינויים עתידיים הכרוכים בעליית המדד, שינויים בהסכמי שכר המורים הארצי ועוד

* תעריפי שכר הלימוד המוצגים הינם נומינלים (ללא הצמדה) וכוללים את ההנחות המשפחתיות הידועות

שכר לימוד נטו
.